ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk által forgalmazott márkák iránt, és bízunk benne, hogy tesztvezetése során elégedett lesz. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk és partnereink által folytatott adatkezelésről.

  Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Porsche Hungaria Kft. partnereinek adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

  1. Ki lesz az adatkezelő?

   Ön a Porsche Hungaria Kft. honlapján adja meg az adatait, de a Porsche Hungaria az Ön adatait nem fogja kezelni, csak adatfeldolgozói minőségben továbbítja azokat az Ön által kiválasztott, a tesztvezetést lebonyolító márkakereskedés számára. Az adatkezelő a kiválasztott márkakereskedő lesz.

  2. Melyek a személyes adatok?

   Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy. A tesztvezetésre jelentkezés során Ön csak a nevét, lakcímét és e-mail címét adja meg (ezek az adatok szükségesek a regisztrációhoz), illetve a telefonszámát, ha a telefonos kapcsolatfelvételt választja.

   A tesztvezetés lebonyolítása során a kiválasztott márkakereskedőnél további adatok megadása válik szükségessé, de az ezzel összefüggő adatkezelésére nem a jelen tájékoztató, hanem a márkakereskedés saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

  3. Hogyan védjük a személyes adatokat?

   A Porsche Hungaria Kft. az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek biztosítják, hogy az Ön adatai biztonságos csatornán jussanak el a kiválasztott márkakereskedéshez.

  4. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

   A személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeljük, amíg arra valamely jogszabály kötelez. Az Ön itt megadott adatait a Porsche Hungaria Kft. nem tárolja, csak átadja az Ön által kiválasztott márkakereskedőnek.

  5. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

   Az Ön tesztvezetéshez megadott személyes adatait kizárólag az Ön által a tesztvezetés lebonyolítása céljából kiválasztott márkakereskedőnek adjuk át.

  6. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

   A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

   Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön adatait az Ön által kiválasztott márkakereskedő kizárólag arra a célra használhatja fel, hogy Ön a tesztvezetés lebonyolítása céljából megkeresse az Ön által kiválasztott módon, e-mailben vagy telefonon. A tesztvezetés megkezdése előtt Önnek további adatokat kell megadni a kiválasztott márkakereskedésnek, és más adatkezelési célokhoz is hozzájárulhat. Ezekre az adatkezelésekre a kiválasztott márkakereskedő adatkezelési tájékoztatója irányadó.

  7. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

   Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

   Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

   Azok a sütik, amelyek a pusztán jogi meghatározás szerint nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához, ennek ellenére fontos feladatokat végeznek. E sütik nélkül nem állnának rendelkezésre olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a kényelmes böngészést a honlapunkon, mint például az előre kitöltött űrlapok. A megtett beállítások, mint például a nyelv kiválasztása, nem tárolhatók és ezért minden oldalon ismét lekérdezik őket. Továbbá nincs lehetőség egyedi ajánlatokat adni az Ön számára.

   Az alábbiakban található az alkalmazott saját sütik felsorolása részletesebb leírással:

   Süti megnevezése: Google Analytics (www.analytics.goolgle.com)
   Feladat: A Google Analytics szolgáltatásai révén gyűjtünk statisztikai adatokat az internetes szolgáltatásunk használatáról. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a honlapot és a szolgáltatásunkat folyamatosan javítsuk és optimalizáljuk, és ezáltal érdekesebbé tegyük az Ön számára. Az adatok olyan paramétereket szolgáltatnak, mint például a látogatók száma, a klikkelések alakulása és a honlap használóinak az átlagos tartózkodási ideje egy oldalon, a honlap kihasználásának a további javítása érdekében. Hasonlóképpen a hivatkozó URL-ek révén azon felhasználók száma statisztikailag kiértékelt, akik partner honlapokról a mi honlapunkra jutnak, annak meghatározása érdekében, hogy mely marketing kampányunk keltett érdeklődést a honlapunk iránt.

   Tárolási időtartam: Munkamenet, illetve egyes adatok akár 10 évig (minden adat anonimizálva van)

   A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

  8. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

   A tesztvezetésre jelentkezés céljából megadott adatait csak a Porsche Hungaria Kft. adattovábbításért felelős munkatársai, valamint az Ön által kiválasztott márkakereskedőnek a tesztvezetés megszervezéséért felelős munkatársai jogosultak megismerni.IX. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

    Ön bármikor jogosult:
   • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
   • kérni személyes adatai helyesbítését,
   • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
   • kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
   • kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

   A Porsche Hungaria Kft. az Ön adatait tesztvezetésre jelentkezés esetén nem kezeli és nem tárolja. Ennek megfelelően a fenti jogait az Ön által kiválasztott márkakereskedésnél gyakorolhatja.

  9. Mit tegyen, ha panasza van?

   Amennyiben a tesztvezetéshez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben panasza van, ezt az Ön által kiválasztott márkakereskedő adatvédelmi kapcsolattartójánál teheti meg. Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; +36 (30) 683 5969; +36 (30) 549 6838; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket). Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül az adatkezelőhöz elküldeni, hogy az adatkezelő az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

   2018-05

   Porsche Hungaria Kft.

   Dokumentum a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről.

  Belépés

  vagy e-mail címmel

  Nem tagja még a közösségnek?
  Regisztráljon most!

  Regisztráció

  Elfelejtett jelszó

  Új jelszó kéréséhez kérjük adja meg az e-mail címét!

  Gépkocsik kezelése

  Személyes adatok

  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Szerviz kereső


  Jelszó módosítása


  Adatmódosítás

  Köszönjük, adatait frissítettük.


  Befejezés

  Elküldtük új jelszavát

  A megadott e-mail címre elküldtük az új jelszavát.

  Befejezés

  Regisztráció

  vagy

  Regisztráció

  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Szerviz kereső


  Sikeres regisztráció

  Köszönjük hogy regisztrálta magát oldalunkon!

  Befejezés

  Belépés

  vagy e-mail címmel

  Nem tagja még a közösségnek?
  Regisztráljon most!

  Regisztráció Regisztráció nélkül kérnék kapcsolatfelvételt

  Belépés

  vagy e-mail címmel

  Nem tagja még a közösségnek?
  Regisztráljon most!

  Regisztráció
  Regisztráció nélkül kérnék kapcsolatfelvételt

  Szerviz érdeklődés

  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Kérése elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Volkswagen gépjárművek magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. a kérésében megjelölt márkakereskedésnek továbbítsa, továbbá ahhoz, hogy a megjelölt márkakereskedés az Ön kérése teljesítésével kapcsolatban személyes adatait kezelje annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a megadott csatornákon.

  Kapcsolatfelvétel módja:

  E-mail kapcsolatfelvétel

  Telefonos kapcsolatfelvétel

  Szerviz érdeklődés

  Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

  Befejezés

  Szerviz kereső


  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Kérése elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Volkswagen gépjárművek magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. a kérésében megjelölt márkakereskedésnek továbbítsa, továbbá ahhoz, hogy a megjelölt márkakereskedés az Ön kérése teljesítésével kapcsolatban személyes adatait kezelje annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a megadott csatornákon.

  Kapcsolatfelvétel módja:

  E-mail kapcsolatfelvétel

  Telefonos kapcsolatfelvétel

  Termék érdeklődés

  Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

  Befejezés

  Szerviz kereső


  Kuponfüzet igénylés

  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Kérése elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Volkswagen gépjárművek magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. a kérésében megjelölt márkakereskedésnek továbbítsa, továbbá ahhoz, hogy a megjelölt márkakereskedés az Ön kérése teljesítésével kapcsolatban személyes adatait kezelje annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a megadott csatornákon.

  Kapcsolatfelvétel módja:

  E-mail kapcsolatfelvétel

  Telefonos kapcsolatfelvétel

  Kuponfüzet igénylés

  Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

  Befejezés

  Szerviz kereső


  Kedvezményes javítás igénylése

  Személyes adatok megadása

  +
  * A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

  Az Ön preferált márkaszervize

  Kuponfüzet igénylés

  Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

  Befejezés

  Szerviz kereső


  Kérjük válassza ki a gépkocsi márkáját

  Új autó rögzítése

  Gépkocsi adatok

  Márka:

  Az Ön preferált márkaszervize

  Gépkocsi szerkesztése

  Gépkocsi adatok

  Márka:

  Preferált márkaszerviz

  Gépkocsi törlése

  Szerviz kereső


  Szerviz kereső


  Választott márkaszervizem

  Válasszon gépkocsit